# تمرینات_یادگیری_زبان_آلمانی

تمریناتی برای یادگیری بهتر مکالمات در زبان آلمانی (بخش دوم)

  آقای اشنایدر کجاست؟ ؟Wo ist Herr Schneider آقای اشنایدر در آلمان است. .Herr Schneider ist in Deutschland پرفسور گلب کجاست؟ ؟Wo ist Professor Gelb پرفسور گلب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید