آموزش مفصل زبان آلمانی

 

آلمانی تلفظ

معنی فارسی

 Guten Tag

/گوتِن تاک/

روز بخیر  Bitte /بیته/ لطفا  Danke /دانکه/ متشکرم  Ja /یا/ بله  Nein /ناین/ خیر  Entschuldigung /اِنت شولدیگُنگ/ متاسفم ، ببخشید  Wie bitte? /وی بیته/ چی فرمودید؟  Ich weiß nicht /ایش وایس نیشت/ نمی دانم  Herr /هق/ آقا  Frau /فقاو/ خانم  Die Stadt /اِش تات/ شهر(درباره Die ، Das ، Der در درسهای بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد)  Deutsch /دویتچ/  زیان آلمانی  Ich heiße ... /ایش هایسه/  نام من ... است.  Wie geht's? /وی گِهتس/ چطورید ؟(احوالپرسی غیر رسمی و دوستانه)  Wie geht es Ihnen?

/وی گهت اِس ایهنِن/

حال شما چطور است؟(در احوالپرسی رسمی و مودبانه)  Wie spät ist es?

/وی اِشپت ایست اِس/

ساعت چند است؟  angenehm /آن گِنیم/ از ملاقات شما خوشبختم  Sprechen Sie  Englisch?

/اِشپِقِشین زی انگلیش/

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟  Das ist ... /داس ایست/ این .... هست.  Jahre /یاهقِه/ سال

خوب درس اول آموزش زبان آلمانی به پایان رسید در درس های بعدی ، لغات بیشتری را کار خواهیم کرد.

با درس دوم آموزش زبان آلمانی در خدمت شما هستم.

محتوای درس امروز بیشتر درباره حروف تعریف معین در زبان آلمانی است.

برای اینکه زیاد شما را سردرگم نکرده باشم ، اول درباره اسم در زبان آلمانی صحبت می کنم.

در زبان آلمانی جنسیت اسم بر سه نوع است :

۱- مذکر

۲- مونث

۳ - خنثی

البته برای یادگیری این که کلمه ای مذکر ، مونث و یا خنثی خواهد بود یا نه ، هیچ روش خاصی وجود ندارد و برای فراگیری آنها باید آنها را حفظ کرد و به عبارت دیگر با تمرین می توان مذکر ، مونث و یا خنثی بودن اسم را یاد گرفت.

حرف تعریف پیش از اسم می آید و جنسیت آن را از نظر دستور زبان تعیین می کند.پس بهترین روشی را که من به شما برای یادگیری اسم از لحاظ مذکر ، مونث و خنثی بودن آن به شما پیشنهاد می کنم این است که حرف تعریف هر اسم را به همراه خود آن اسم فرابگیرید. با این روش جنسیت هر اسمی را در زبان آلمانی کاملا به خاطر خواهید سپرد.

لذا برای اسم های زیر همیشه از حرف تعریف معین مربوط به آن اسم استفاده کنید:

 

 Der

 مذکر  Die  مونث  Das خنثی

برای مثال :

 

 Der  Fußball

 بازی فوتبال (مذکر)  Die  Stadt  شهر (مونث)  Das  Buch  کتاب (خنثی)

پس شما اگر می خواهید واژه Buch و مذکر ، مونث و یا خنثی بودن آن را یاد بگیرید بهتر است آنرا به شکل Das Buch فرابگیرید که برای همیشه خنثی بودن این کلمه را نیز به خاطر خواهید سپرد.

درس دوم آموزش زبان آلمانی نیز در اینجا به پایان رسید.در درس بعدی مثال های بیشتری در این مورد خواهم آورد.

سوالات و نظرات خود در رابطه با این درس را می توانید در بخش  نظرات این پست درج نمایید.من نیز سعی خواهم کرد در کوتاهترین زمان به آنها پاسخ دهم.

در این پست می خواهم بخش اول آموزش اعداد در زبان آلمانی را به شما آموزش دهم.لطفا پس از مطالعه این درس سری هم به پست "لغات مشترک آلمانی و سایر زبان ها(به ویژه فارسی) مطلب 1"بزنید. که نکات جالبی درباره اعداد در زبان آلمانی نوشته ام که مطمئنا برایتان جالب خواهد بود.

قبل از هر چیز با توجه به این که دوستان از من خواسته بودند از نکات جالب زبان آلمانی بیشتر بگویم  می خواهم به نکته جالب دیگری اشاره کنم ولی اینبار درباره اعداد.

یادتان هست که در ریاضیات(به ویژه در  دوران دبیرستان) می گفتیم که "از اجتماع اعداد طبیعی با قرینه های این اعداد و هم چنین عدد صفر ، مجموعه ای ایجاد می شود به نام اعداد صحیح "

لابد باز به خاطر دارید که آنرا با حرف Z نشان می دادیم.خوب این حرف مخفف کلمه Zahlen در زبان آلمانی است.

نکته جالبتر اینکه انگلیسی زبان ها آمدند به جای آن از حرف I که مخفف کلمه انگلیسی Integer است استفاده کردند ولی می بینید که هنوز از حرف Z که مخفف یک کلمه آلمانی است خیلی بیشتر استفاده می شود و زور انگلیسی ها لااقل در این مورد به آلمانی ها نرسید.

خوب همانطور که گفته بودم قرار بود زبان آلمانی را با متدی جدید به شما بیاموزم ، مطلبی را که در بالا ارایه کردم قسمت کوچکی از این متد بود که مطمئنا در یادگیری زبان آلمانی فوق العاده به شما کمک می کند ولی فراموش نکنید نظر هم  بدهید.

خوب این مقدمه ای بود جالب برای بادگیری مبحث ساده و راحت اعداد در ربان آلمانی که آنرا در درس بعدی کامل توضیح خواهم داد.

خوب نکته مهمی که باید بگویم این است که در آلمانی تمامی اعداد مونث هستند.

خوب من در جدول زیر اعداد را با تلفظشان قرار داده ام.

  آلمانی تلفظ

معنی فارسی

 null

 /نُل/

صفر

 eins /آینس/   یک  zwei /تسوای / دو   drei /دِقای/   سه  vier /فیه/   چهار  fünf /فونف/   پنج  sechs /زکس/   شش  sieben /زیبن /  هفت  acht /آخت/   هشت  neun /نُین /  نه  zehn /تسین /  ده  elf / اِلف/  یازده  zwölf /تسوُلف/   دوازده  dreizehn /دِقایت سین/   سیزده  vierzehn /فیهت سین/   چهارده  fünfzehn /فونفت سین/   پانزده  sechzehn /زِشت سین/   شانزده  siebzehn /زیبت سین/   هفده  achtzehn  /آخت سین/  هیجده  neunzehn /نوینت سین/   نوزده  zwanzig /تسوانتسیش/   بیست  einundzwanzig /آین اُنت تسوانتسیش/  بیست و یک  dreißig /قایسیش/  سی  einunddreßig /آین اُنت دقایسیش/  سی و یک  vierzig /فیهت سیش/  چهل

/ 0 نظر / 75 بازدید